Raport EBI nr 3/2022

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 stycznia 2022 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Sylwię Koselską.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 3/2022 na stronie PAP

Sylwia Koselska-kwestionariusz