Raport EBI nr 4/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje o powzięciu do wiadomości informacji o wygaśnięciu 3-letniej umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej z 4Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Umowa obowiązywała do dnia 10.05.2019 r.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 4/2019 na stronie PAP