Raport EBI nr 8/2023

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2023 r. raportem bieżącym 6/2023) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2023 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 8/2023 na stronie PAP

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.