Raport EBI nr 3/2020

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 3/2020 na stronie PAP

Raport 4 kwartał 2019 r.