Raport ESPI nr 14/2018

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Raport za III kwartał 2018 roku

Treść raportu 4/2018 na stronie PAP