Raport ESPI nr 12/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15.07.2019 r.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Uchwaly_podjete_na_ZWZA_Voicetel_Communications_S.A..pdf

Treść raportu 11/2019 na stronie PAP