Raport ESPI nr 12/2022

Treść raportu:

Zarząd Vee S.A. informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 11/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. dotyczącemu danych o działalności handlowej – wskaźnik MPC, czerwiec 2022. Powyższy raport bieżący powinien posiadać numer 12/2022.

Treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.