Raport ESPI nr 1/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Voicetel Communications S.A.

Projekty uchwał ZWZA Voicetel Communications S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Voicetel Communications S.A.

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 1/2016 na stronie PAP