Raport ESPI nr 1/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 marca 2017 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1) pełna treść ogłoszenia,
2) projekty uchwał,
3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4) informacje o kapitale zakładowym

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Ogloszenie o zwołaniu WZA Voicetel Communications S.A. 8.03.2017

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. 08.03.2017

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 1/2017 na stronie PAP