Raport ESPI nr 16/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie o zmianie praw z posiadanych akcji Emitenta w wyniku podpisania umowy zastawu na akcjach Voicetel Communications S.A..

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

VI Sp. z o.o. – Zawiadomienie o zmianie progu w związku z zastawem

Treść raportu 16/2017 na stronie PAP