Raport ESPI nr 1/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 1/2020 na stronie PAP