Raport ESPI nr 5/2023

Treść raportu:

Zarząd Vee SA dalej “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje, że zakończony został ostatni etap testów pierwszego z modułów produktu Vee Health Suite, tj. standardowego “pudełkowego” rozwiązania dla branży medycznej oferowanej przez spółkę zależną Emitenta – Vee Care sp. z o.o. Pierwszy moduł związany jest z potwierdzaniem i odwoływaniem terminów wizyt medycznych. O planach udostępnienia produktu spółka informowała w raporcie okresowym EBI 2/2023 za IV kwartał 2022 r.
Produkt został skierowany do sprzedaży. Wyniki pierwszych działań sieci sprzedażowej będą możliwe do zaobserwowania najwcześniej w drugim kwartale 2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w kolejnych kwartałach bieżącego roku do sprzedaży powinny zostać przekazane kolejne moduły przedmiotowego produktu.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu  5/2023 na stronie PAP